Brand in haven Antwerpen onder controle

Print     PDF
Rubriek

De smeulbrand in de haven van Antwerpen is op 12 augustus weer onder controle. De eerder ingestelde evacuatiezone wordt nu terug vrijgegeven voor bedrijven en verkeer. Er kan lokaal nog geurhinder zijn, maar er is geen enkel gezondheidsrisico. De gemeentelijke rampenfase wordt stopgezet.

Nikkelsulfide

Op 11 augustus smeulde in een loods aan het Leopolddok een kleine maar complexe brand van nikkelsulfide. De irriterende rook maakte de evacuatie van een beperkte zone in de haven noodzakelijk. In de loop van de nacht werd de brand aangewakkerd, waardoor de werkzaamheden moeilijker verliepen. Daarop werd de gemeentelijke rampenfase afgekondigd.

Niet kankerverwekkend

De hulpdiensten bevestigen dat het nu veilig is om in de zone opnieuw aan het werk te gaan. Er kan nog geurhinder optreden, maar deze is onschadelijk in lage concentraties. Dr. Haenen van de Federale Gezondheidsinspectie en lid van de gemeentelijke veiligheidscel benadrukt dat het hier geen kankerverwekkend of giftig product betreft. Dankzij de evacuatie zijn gezondheidsrisico’s vermeden. En buiten de geëvacueerde zone was er nooit gevaar voor de volksgezondheid.

De haven wordt opnieuw volledig vrijgegeven voor het scheepvaartverkeer. Die ondervond weinig hinder tijdens het incident.