Bouwbesluit 2012 aangepast aan basisnetroutes

In de Staatscourant (4057, 2014) is een regeling gepubliceerd tot wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012. Dit betreft het bouwen in veiligheidszones en plasbrandaandachtsgebieden. Dit onderdeel (in artikel I, onderdeel F) treedt in werking gelijktijdig met afdeling 2.16 van het Bouwbesluit 2012. Naar verwachting is dat in de eerste helft van 2014, afhankelijk van de inwerkingtreding van regelgeving over veiligheidszones en plasbrandaandachtsgebieden.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren