Bouwbesluit 2012 aangepast aan basisnetroutes

In de Staatscourant (4057, 2014) is een regeling gepubliceerd tot wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012. Dit betreft het bouwen in veiligheidszones en plasbrandaandachtsgebieden. Dit onderdeel (in artikel I, onderdeel F) treedt in werking gelijktijdig met afdeling 2.16 van het Bouwbesluit 2012. Naar verwachting is dat in de eerste helft van 2014, afhankelijk van de inwerkingtreding van regelgeving over veiligheidszones en plasbrandaandachtsgebieden.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren