Besluit levering verkoop gepubliceerd

Print     PDF
Rubriek

In de Staatscourant (2018, 12161) is het Besluit levering verkoop gepubliceerd. Op grond van sectie 5.4.1.1.1 h) van het ADR (bijlage 1 Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG)) mag de bevoegde autoriteit van het bij het vervoer betrokken land akkoord gaan met het volgende: als gevaarlijke goederen worden vervoerd om te kunnen afgeleverd bij diverse geadresseerden die niet geïdentificeerd kunnen worden bij het begin van het vervoer, mogen op het vervoerdocument in plaats van de naam van de geadresseerden(n) de woorden “Levering Verkoop” aangegeven worden.

Erkende instantie

De inspecteur ILT/Rail en vervoer heeft dit besluit uitgevaardigd namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. In bijlage 3 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) opgenomen als erkende instantie met betrekking tot de uitvoering van dit voorschrift.

Dit besluit is op 3 maart 2018 in werking getreden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken na dagtekening bezwaar maken tegen dit besluit.

Volgens evofenedex wordt door dit besluit administratieve rompslomp weggenomen bij bedrijven die gevaarlijke goederen vervoeren.