Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur ge-evalueerd

Print     PDF

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft de evaluatie van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur naar de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie is tot stand gekomen met medewerking van (vertegenwoordigers van) vervoerders, aannemers, ProRail, Rover, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), provincies, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van I&W, en is uitgevoerd door adviesbureau AEF. De evaluatie vormt de basis voor een herzien besluit dat ProRail in staat moet stellen de spoorcapaciteit optimaal te benutten, een besluit dat toegerust is op de ontwikkelingen op het spoor en dat robuust is.

Behoeften goederenvervoer

Het evaluatierapport concludeert dat het Nederlandse spoorsysteem behoorlijk goed functioneert. Deze prestatie is mede mogelijk door het Besluit capaciteitsverdeling
Hoofdspoorweginfrastructuur. Dit besluit draagt bij aan een hoge benutting van het spoornet.  Het besluit is echter nog niet toegerust op een aantal ontwikkelingen. Zo ziet AEF ruimte om beter tegemoet te komen aan de behoeften van het goederenvervoer. Het huidige Besluit sluit daar slechts beperkt op aan. Volgens AEF kan het capaciteitsverdelingsproces met kleine ingrepen beter aan de behoeften tegemoet komen. Zo kan ProRail, via het Besluit of via een convenant, ruimte krijgen om het merendeel van de capaciteit voor het goederenvervoer toe te delen aan flexibele (ad hoc) paden. Deze kunnen goederenvervoerders – volgens het principe first come, first serve – reserveren als zij inzicht hebben in de vraag (last minute). Dit sluit aan op de door het goederenvervoer gewenste flexibiliteit en komt de kwaliteit van de goederenpaden ten goede, aldus de evaluatie.

Risicoplafonds

Als het gaat om vervoer van gevaarlijke stoffen, ervaren de goederenvervoerders de risicoplafonds in het Basisnet als te stringent. Verder wil I&W naar een systeem waarbij ProRail vooraf, proactief kan sturen op routering van het vervoer van gevaarlijke stoffen in plaats van achteraf overschrijdingen te constateren. I&W laat graag onderzoeken of dit via de prioriteitsregels in het Besluit capaciteitsverdeling kan.