Atsma: gemeenten moeten zich aansluiten bij uitvoeringsdienst

Gemeenten moeten met ingang van 2013 de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving onderbrengen bij een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) wil gemeenten die niet bereid zijn om deze afspraken per begin 2013 na te komen, van hun bevoegdheden ontheffen. Weigergemeenten zijn dan niet langer bevoegd vergunning te verlenen en te handhaven voor milieuaspecten. Hun bevoegdheden voor vergunningverlening, handhaving en toezicht zullen tijdelijk naar de provincie gaan, die dit alsnog onderbrengen bij een RUD.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren