ANVS publiceert webportaal Nucleaire crisis of stralingsongeval

Print     PDF
Rubriek

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft op haar website een portaal gepubliceerd met informatie over wat de overheid doet en wat burgers kunnen doen in geval van een nucleaire crisis of een stralingsongeval. Dit webportaal is te vinden via www.infonucleairrisico.nl. De informatie in dit portaal geeft onder andere antwoord op vragen over de veiligheid en risico’s van kernreactoren en wordt ondersteund door animaties. Ook vindt u hier verschillende crisis- en rampenbestrijdingsplannen.

Crisisplannen

De kans op een ongeval bij een kernreactor is erg klein. Nucleaire installaties moeten voldoen aan zeer strenge eisen. De ANVS ziet er op toe dat zij zich hieraan houden en handhaaft indien nodig. Ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen, deskundige medewerkers, strikte voorschriften en strenge controles, is een ongeval in een kernreactor nooit helemaal uitgesloten. Als er zich een onverwachte situatie voordoet in een Nederlandse of buitenlandse kernreactor, zorgen adequate procedures voor een snelle en effectieve reactie van alle betrokkenen. Deze procedures staan beschreven in verschillende crisis- en rampenbestrijdingsplannen van Nederlandse en buitenlandse overheden en van de veiligheidsregio’s. De plannen worden regelmatig beoefend. In het webportaal zijn de diverse plannen overzichtelijk opgenomen.

Animaties

Het webportaal bevat verder informatie over onder andere kernreactoren in Nederland en in onze buurlanden, de veiligheid en risico’s van deze reactoren, nucleaire veiligheid, straling, toezicht en internationale samenwerking. De informatie wordt ondersteund door animaties. 

Bron