Afwijkingen vervoer gevaarlijke stoffen over land

Er is toestemming aan lidstaten verleend om bepaalde afwijkingen vast te stellen krachtens Richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land. Dit is gebeurd bij Uitvoeringsbesluit 2013/218/EU (PbEU L 129 van 15 mei 2013).


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren