Afvalverwerker AEB reageert op verscherpt toezicht

Print     PDF
Rubriek

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Westpoort is onder verscherpt toezicht gesteld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), omdat de veiligheidssituatie niet voldoende zou zijn. In een reactie stelt AEB dat de Omgevingsdienst van mening is dat de kwaliteit van het onderzoek naar de oorzaken van ongewone incidenten en de borging van maatregelen om herhaling te voorkomen onvoldoende is. Deze aspecten zijn eerder ook door AEB herkend, waarbij AEB de OD NZKG heeft aangegeven al te zijn gestart met een verandertraject.

Brzo 2015

Direct na de verzelfstandiging is AEB gestart met een omvangrijk veiligheidsprogramma. In 2017 is een aanvullend verbetertraject gestart met als doel AEB structureel op het vereiste veiligheidsniveau te brengen. Het feit dat de Omgevingsdienst AEB onder verscherpt toezicht heeft geplaatst, onderstreept het belang van een versnelde uitvoering van het verbeterprogramma. Doel is om het bedrijf op het veiligheidsniveau te brengen dat op grond van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 is vereist.

Verbeterprogramma

Om de technische integriteit van de installaties te waarborgen, is AEB bezig om het onderhoud van correctief naar meer preventief te brengen, waarbij het onderhoud dat is gerelateerd aan de lines of defence (maatregelen) als eerste aangepakt wordt. Voor de implementatie van dit verbeterprogramma zijn door AEB ook de middelen beschikbaar gemaakt. Naar aanleiding van het verscherpt toezicht van de OD NZKG zal AEB haar verbeterprogramma kritisch tegen het licht houden, met inachtneming van de zorgpunten zoals vastgesteld door de OD NZKG. Dit betekent ook dat AEB kritisch zal kijken naar de noodzakelijke expertise om het verbeterprogramma versneld en duurzaam uit te kunnen voeren. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld, aldus de website van het Afval Energie Bedrijf.