Addenda lithiumbatterijen in luchtvaart gepubliceerd

Op de website van luchtvaartorganisatie ICAO is addendum no. 4 bij de editie 2015-2016 van de Technische Voorschriften en het addendum op het Supplement bij deze Technische Voorschriften gepubliceerd. Deze wijzigingen hebben betrekking op het transport van lithiumbatterijen en zijn vanaf 1 april 2016 van toepassing. Deze addenda kunnen ook worden ingezien bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren