Aanvulling 1e Milieueffectrapport Goederenroute Oost-Nederland

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een Aanvulling gepubliceerd op het Milieueffectrapport 1e fase voor het project Goederenroute Oost-Nederland (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer). De Aanvulling is opgesteld naar aanleiding van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage in juli 2013 en de reacties tijdens de informatieavonden die rond het onderwerp werden georganiseerd.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren