Nieuws

Het ‘Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk’ (EU-OSHA) heeft een e-tool ontwikkeld voor het beheersen van de risico’s van gevaarlijke stoffen en chemische producten. De tool geeft bedrijven informatie en adviezen die nodig zijn om de desbetreffende veiligheids- en gezondheidsrisico’s te kunnen beoordelen en beheersen.

Het normontwerp NEN 8771 voor de bepaling van ontwerp, beheer en onderhoud van biogasinstallaties is gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2020 commentaar indienen. Het normontwerp draagt de titel 'Ontwerp, beheer en onderhoud van biogasinstallaties'.

De NanoToolSelector is gepubliceerd door het Kennis- en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie van het RIVM (KIR-nano). Met deze online keuzehulp is het mogelijk de juiste tool te kiezen voor de RI&E voor nanomaterialen.

KLM start een uitgebreid onderzoek naar de blootstelling aan het giftige chroom-6, meldt De Telegraaf. Dit gebeurt in de werkplaatsen waar vliegtuigen worden onderhouden. Bij onderhoud aan vliegtuigen is personeel mogelijk blootgesteld aan te veel chroom-6, zo vrezen de vakbonden.

De start-up Asbeter heeft het Asbetter Acids-procedé ontwikkeld om asbest in dakplaten te vernietigen met restzuren uit de chemische industrie. Installaties op operationele schaal zijn gepland in de Botlek en nabij Chemiepark Delfzijl. Asbeter verwacht binnen tien jaar het asbestprobleem in Nederland op te lossen.