Nieuws

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een artikel over een beoogd nieuw leidingentracé van buizen voor onderg

Het kabinet komt in de tweede helft van 2018 met een wetsvoorstel voor ‘de ontmanteling van de Nederlandse olie- en gasinfrastructuur’. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in zijn wetgevingsagenda voor de energietransitie, die hij deze week naar de Kamer stuurde.

Het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen in Nederland is nog veiliger geworden. Na waarschuwingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben exploitanten van buisleidingen voor chemicaliën de veiligheidsknelpunten bij hun leidingen opgelost. Bijna de helft van de bedrijven had in eerste instantie de vereiste papieren of werkprocessen niet op orde.