Nieuws

Het concept van PGS 31 'Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties' wordt omgezet naar de 'nieuwe stijl'. Het doel van PGS 31 is het beschrijven van de stand der techniek voor de drukloze, bovengrondse en ondergrondse opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels, in één of meer tanks.