Nieuws

In samenwerking met diverse partijen is de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) een onderzoek gestart naar de vermoedelijk versnelde aantasting van ondergrondse stalen inwendig ongecoate biodiesel-opslagtanks en de mogelijke oorzaken hiervan. Reden hiervoor is de toenemende corrosie die wordt waargenomen tijdens reguliere tankinspecties van ongecoate tanks.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Rotterdam werkstraffen van 120 uur geëist tegen een voormalig voorman van een werkploeg, een terminalmanager en een voormalig algemeen directeur van Odfjell.

Het concept van PGS 33-1 ‘Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen’ is omgezet in Nieuwe Stijl en gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Voor de implementatie van de PGS 29-maatregelen zijn of worden in bestaande omgevingsvergunningen minimaal alle noodzakelijk geachte maatregelen opgenomen om urgente risico’s voor de omgeving te voorkomen en/of te beheersen. Hierop houdt Inspectie SZW toezicht. De inspectie start deze zomer 2017 met een toezichtsproject gericht op de maatregelen tegen overvullen van opslagtanks. 

Shell Moerdijk moet meer maatregelen nemen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen te voorkomen, ongeacht de mogelijke effecten van de emissie. Hiermee kan Shell betere invulling geven aan zijn zorgplicht voor de omgeving en de wettelijke verplichting om uitstoot van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ te voorkomen.