Nieuws

In opdracht van de Minister van Justitie en Veiligheid heeft het Instituut Fysieke Veiligheid onderzoek gedaan naar de blusinstructies bij vuurwerk. Het onderzoeksrapport is nu beschikbaar.

De Activiteitenregeling wordt aangepast met de PGS 31. De aanleiding hiervoor is de aanpassing van de PGS 31. In de Activiteitenregeling wordt nu voor ADR klasse 5.1, 8 VG II en III stoffen, PER en polyesterhars verwezen naar de PGS 30 ‘Vloeibare brandstoffen: bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties .

De Gezamenlijke Brandweer Rotterdam werkt samen met DCMR, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en zeventien tankopslagbedrijven aan een betere mobiele bestrijding van tankputbranden. De nieuwe systematiek staat bekend als TPB 2.0. De meeste bedrijven in het Rijnmondgebied kiezen voor een mobiele bestrijding van deze branden om te voldoen aan de eisen die de PGS 29-richtlijn oplegt.

Een lithiumbatterij die onbedoeld tussen het papier terecht is gekomen, heeft geleid tot een brand bij papier- en kunststofrecyclingbedrijf SUEZ in Weurt. Dit meldt het vakblad Bulk

Hoe veilig is een constructie als deze wordt blootgesteld aan LNG of andere cryogene stoffen? Het antwoord op deze vraag staat centraal tijdens een workshop die NEN over dit onderwerp organiseert op 28 november. Tijdens de workshop wordt de nieuwe reeks ISO 20088-normen over het omgaan met cryogene blootstelling gepresenteerd.