Nieuws

Kawasaki Heavy Industries heeft in Japan het eerste tankschip ter wereld voor het vervoer van vloeibare waterstof over zee gebouwd. Dit past in het streven van Japan om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Het land werkt aan een plan om waterstof, die wordt geproduceerd uit steenkool, uit Australië te importeren.

Nederland kan onder bepaalde voorwaarden de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden sluiten, ondanks dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten weten dat dit niet zou gaan. Het idee om deze route te sluiten voor diep stekende schepen komt van de regeringspartijen ChristenUnie en D66, meldt Nieuwsblad Transport.

Er is meer duidelijkheid gekomen over de lading die het containerschip MSC Zoe op 1 januari jongstleden bij de Waddeneilanden verloor. Een volledig overzicht van de verloren lading is er echter nog steeds niet.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gewaarschuwd dat grote schepen bij slecht weer het gevaar lopen de zeebodem te raken op de vaarroute ten noorden van de Waddeneilanden. De Kustwacht heeft hierop gereageerd met een officieel advies van deze strekking aan de scheepvaart.

Het containerschip MSC Zoe, dat op nieuwjaarsavond ten noorden van de Wadden 342 containers verloor, raakte de zeebodem. Die conclusie trekken deskundigen in een uitzending van het tv-programma Zembla op basis van een nauwgezette reconstructie.