Nieuws

Onlangs is gebleken dat de 'Zoute-verenregeling' niet meer goed aansluit bij de praktijk van het overzetten van gevaarlijke stoffen met de Waddenveren, zo meldt het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB). Deze regeling is onderdeel van het VLG (Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen) en staat beschreven in artikel 7 van hoofdstuk II van bijlage 2 van

Ook in Flevoland wordt een verbod ingesteld op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende koolwaterstoffen in de binnenvaart. Dit is gebeurd bij het voorstel van Provinciale Staten voor de vaststelling van de zesde wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving (VFL) 2012.

Minister Nieuwenhuijzen van infrastructuur en Waterstaat en de milieugedeputeerden van Noord Holland, Zuid Holland, Utrecht, Noord Brabant, Zeeland, Flevoland, Overijssel en Gelderland hebben het initiatief genomen tot de oprichting van de Taskforce Varend Ontgassen. Ook de brancheorganisaties in de petrochemie, de binnenvaart en de havens participeren in dit initiatief.

Na  jaren van voorbereiding zijn eindelijk de wijzigingen met betrekking tot de aanpassing van de explosiebescherming aan boord van binnenvaartschepen gereed.

In Nederland is al een geruime tijd een Werkgroep Laad/los Snelheden ADN actief vanuit de VOW (Verladers Overleg Werkgroep Wal-Schip), met vertegenwoordigers van het verladend en vervoerend bedrijfsleven. Deze werkgroep heeft nu een richtlijn geschreven voor het laad-/los-proces van vloeistoffen in binnenvaarttankers.