Nieuws

De Provincie Gelderland reageert op haar website op de berichten in de media en de politiek over varend ontgassen.

De afgelopen weken is de problematiek van het varend ontgassen in de binnenvaart veelvuldig in het nieuws geweest. Naar aanleiding daarvan hebben verschillende partijen (CDA, PvdD, SP) Kamervragen en schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Gedeputeerde Staten van Zeeland heeft aan Oiltanking Terneuzen een door hen gevraagde vergunning verleend voor een proefneming met het ontgassen van schepen. Dit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze zomer heeft Oiltanking Terneuzen een omgevingsvergunning aangevraagd voor een proefneming met het purgen (ontgassen) van vijftien binnenvaartschepen. 

In de Staatscourant (2018, 50752) is bekendgemaakt dat een aantal artikelen in het Rijnvaartpolitiereglement 1995 (RPR) wordt gewijzigd.

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart heeft een nieuwsbrief naar zijn leden gestuurd met een verslag van de 33e vergadering van het ADN Safety Committee, die plaatsvond van 27-31 augustus bij het UNECE in Geneve. Het CBRB was daar namens EBU/ESO aanwezig. De volgende onderwerpen - die veelal hun beslag zullen krijgen in het ADN 2021 - zijn ter tafel gekomen: