Nieuws

Het eNose-netwerk rond het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt voortgezet. Dat hebben de provincie Noord-Brabant, gemeenten Moerdijk en Strijen, het Havenbedrijf Moerdijk, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Shell, ATM, Attero, CNC besloten na een evaluatie.

In het Tractatenblad (2018, 23) is de tekst geplaatst van de wijziging van het 'Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart' (CDNI). Het gaat dan om de bepalingen inzake de behandeling van gasvormige restanten van vloeibare lading (dampen).

Op de website van de UNECE is het officiële verslag van de 32e zitting van het ADN Safety Committee gepubliceerd (Engels). Deze is in Genève gehouden van 22 t/m 26 januari van dit jaar. 

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de schipper die op 29 december 2016 in aanvaring kwam met de stuw bij Grave/Heumen een transactie van € 1400 aangeboden. Het OM is van mening dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van het Binnenvaartpolitiereglement.

In de Staatscourant (2018, 6065) is een wijziging van de Beleidsregel Binnenvaart 2013 gepubliceerd. Onder andere wordt in artikel 6.1 een verwijzing gemaakt naar het ADN. In het ADN (vanaf 2015) is de afgifte van certificaten uitputtend geregeld.