Nieuws

Fosfine in een lading zonnebloemschrootpellets heeft een schippersechtpaar met hartklachten op de intensive care van een ziekenhuis doen belanden, meldt onder andere Nieuwsblad Transport. Op zeker tien andere binnenvaartschepen is ook een te hoge concentratie fosfine in het ruim gemeten.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen laat in antwoord op vragen van de Tweede Kamer weten, dat er hard gewerkt wordt om het varend ontgassen volledig te kunnen verbieden.

Minister Van Nieuwenhuizen (I&W) heeft de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over de vormgeving dit najaar van het handhaving op varend ontgassen. Dit naar aanleiding van Kamervragen van PvdD, GroenLinks en SP. Verder gaat zij in op de vraag voor welke gebieden het ontgassingsverbod geldt. 

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart blikt vooruit op de komende bijeenkomst van het ADN Safety Committee van 26 t/m 30 augustus a.s. Op deze 35ste bijeenkomst bij de UNECE komen gedelegeerden van 18 landen, klassenbureaus en branchevertegenwoordigers van het vervoerend en verladend bedrijfsleven.

Bij het VAO (Algemeen overleg) Maritiem op 3 juli jl. is onder andere een motie ingediend door CDA en VVD over de realisatie van geschikte kegelligplaatsen. Deze motie luidt als volgt:

"De Kamer,
gehoord de beraadslaging,