Nieuws

Bij het lossen van een tankwagen bij chemisch bedrijf Sonneborn in de haven van Amsterdam is tussen de middag een kleine hoeveelheid zwaveltrioxide vrijgekomen. Dat kwam doordat er een pakking gesprongen was, waardoor lekkage kon optreden. Zwaveltrioxide reageert met water in lucht tot zwavelzuur. Dit leverde een witte zichtbare wolk. Het effectgebied van het incident is beperkt gebleven tot het eigen terrein, en er was geen gevaar voor omliggende terreinen of gebouwen. Er zijn geen gewonden gevallen.

In verband met werkzaamheden aan de technische installaties van de nieuwe Botlekbrug worden binnenkort diverse wegvakken ter hoogte van de Botlekbrug (gevaarlijke-stoffenroute) tijdelijk voor alle verkeer afgesloten.