Nieuws

Tijdens de Europese uitwisseling op dinsdag 28 november keken collega-inspecteurs uit 11 verschillende landen mee tijdens een van onze wegcontroles. Het doel: meer harmonisatie tussen de inspectiediensten uit de verschillende landen. De Europese organisatie voor handhavende instanties (ECR), waar de ILT onderdeel van uitmaakt, organiseert dit.

Bij een derde van de vrachtwagens die zijn gecontroleerd tijdens een driedaagse actie in Zeeland, is een overtreding geconstateerd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inspecteerde eind oktober 222 voertuigen en constateerde ruim 70 overtredingen. De meeste overtredingen betroffen de rij- en rusttijden: 33 chauffeurs waren in overtreding.

De 37e editie van het Jaarboek Vervoer gevaarlijke stoffen over de Weg is verschenen. Deze uitgave is een leidraad voor de praktijk voor diegenen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Frankrijk heeft op 13 oktober een besluit gepubliceerd met strengere regelgeving voor het parkeren van voertuigen met gevaarlijke stoffen. Hiermee wil de Franse overheid zowel het voorkomen van ongevallen met deze voertuigen als het beperken van de gevolgen hiervan voor derden, verbeteren.

Dankzij een nieuw Benelux-besluit gaan de inspectiediensten voor het wegvervoer van de Benelux-landen met elkaar gegevens uitwisselen over het gebruik van de tachograaf en het respect voor de rij- en rusttijden door transportondernemingen.