Nieuws

Bedrijven in de industriële sector of transportsector met gevaarlijke stoffen komen mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid Brzo-sector. Deze regeling ondersteunt initiatieven die voldoende bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen.

Kort nadat de Nederlandse vertaling van ADN 2017 en ADR 2017 door de overheid is gepubliceerd, verschijnen bij Sdu de uitgaven ADN 2017 en ADR 2017. Naar verwachting zal dat februari 2017 zijn. U kunt deze boeken nu al bestellen via de volgende links:
ADN 2017
ADR 2017

Dan worden de boeken u meteen toegestuurd zodra ze zijn verschenen.