Nieuws

Volgende week wordt deze website - www.gevaarlijkelading.nl - vernieuwd. Dat betekent dat deze een geheel nieuwe uitstraling krijgt, ook geschikt voor desktop, tablet en smartphone. Qua inhoud wordt de vakinformatie op de portal verrijkt met:
• Europese regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen: ADR, RID, ADN, IMDG Code

De verkiezing van de Veiligheidsadviseur van het Jaar komt er weer aan. Bedrijven kunnen vanaf vandaag hun veiligheidsadviseur nomineren.

Vorige week heeft De Volkskrant bericht over onderzoek dat ze heeft gedaan naar inspecties bij bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo). In dat bericht wordt gesteld: “Van de 400 chemische en andere risicobedrijven in Nederland heeft meer dan de helft de veiligheidsregels in de afgelopen twee jaar overtreden.

Zoals iedere twee jaar is per 1 januari jl. de internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen weer herzien. Bij het wegvervoer (ADR), het spoorvervoer (RID) en de binnenvaart (ADN) geldt altijd een overgangstermijn van een halfjaar: tot 1 juli 2017 is de toepassing facultatief en mogen de 'oude' regels nog gehanteerd worden. We zijn nog in afwachting van de officiële Nederlandse vertalingen van ADR, RID en ADN.

Op de website van de UNECE zijn digitale versies van het ADR 2017 en het ADN 2017 gepubliceerd in het Engels. Dat is een van de drie officiële talen waarin het ADR en het ADN vertaald worden. Van het ADN zijn ook de Franse en Russische versie gepubliceerd. Deze Europese regelgeving is van toepassing sinds 1 januari 2017 en wordt verplicht per 1 juli 2017.