Nieuws

U kunt zich nog inschrijven voor de cursussen vervoer gevaarlijke stoffen van Sdu Opleidingen en Events op 20 april: een voor vervoer van stukgoed en een voor tankvervoer. Tijdens deze cursus krijgt u van een expert in deze materie, mr. Jacques Buissing, een helder overzicht van de belangrijkste wetgeving en wijzigingen in multimodaal vervoer (ADR, ADN, RID, IMDG, IATA) per 2017.

Begin maart is de nieuwe portal Gevaarlijke Lading live gegaan. Dit is een samenvoeging van www.vervoergevaarlijkestoffen.nl en de 'oude' www.gevaarlijkelading.nl. Er is echter meer informatie aan deze portal toegevoegd.

Bedrijfsblindheid is een verschijnsel dat onderkend moet worden, zeker in sectoren waar met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje, en kan in onze sector desastreuze gevolgen hebben. De Sobane-Déparis-methode van de Belgische overheid kan helpen de blinde vlekken bloot te leggen en het risicobeheer vorm te geven.

Het Havenbedrijf Rotterdam en het Nationaal LNG Platform starten een gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden om bio-LNG als transportbrandstof tot ontwikkeling te brengen in de Rotterdamse haven. LNG is aanzienlijk schoner dan andere brandstoffen en motoren die op LNG lopen zijn stiller.

De officiële Nederlandse vertalingen van de Europese regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 2017 (ADR, ADN, RID) zijn nog niet vrijgegeven van overheidswege. Deze teksten zullen verschijnen als bijlage bij de Nederlandse regelgeving, respectievelijk het VLG (wegvervoer), VBG (binnenvaart) en VSG (spoorvervoer).