Nieuws

Gevaarlijke Lading 2-2017 is verschenen, met als thema's: nieuwe brandstoffen en opleidingen. In dit nummer de volgende bijdragen: 

De versnippering van het toezicht op risicovolle bedrijven in Nederland is in snel tempo aan het verdwijnen, zo stelt de DCMR Milieudienst Rijnmond in een persbericht. De verantwoordelijkheid voor dit toezicht is verschoven van honderden gemeenten naar de twaalf provincies.

De Vlaamse overheid is gestart met het beleidsvoorbereidend onderzoek 'Risico-evaluatiesysteem externe veiligheid voor transporten van gevaarlijke stoffen'.

De Sdu-uitgaven ADR 2017 en ADN 2017 zijn in productie genomen. Naar verwachting zullen deze half mei verschijnen. Ze zijn al wel te bestellen via de webshop van Sdu. De prijs van beide uitgaven is € 79,72 ex BTW.