Nieuws

De wetsteksten van het ADR, ADN en RID op deze portal zijn geactualiseerd (beschikbaar voor abonnees van deze modaliteiten). Dat betekent dat de officiële Nederlandse vertaling van de regelgeving 2017 gepubliceerd is. Abonnees van deze modaliteiten hebben ook nog toegang tot de teksten van 2015. Zie onder aan dit bericht de directe links naar de verschillende wetsteksten. 

LNG en waterstof worden steeds meer gebruikt als brandstof voor vrachtwagens en schepen. Maar tot voor kort was er nog weinig aandacht voor de risicobeheersing en incidentbestrijding rond deze brandstoffen. Het IFV pleit ervoor deze brandstoffen pas (grootschalig) in te voeren als hiervoor goede richtlijnen voor hulpdiensten zijn.

De Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG), Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) en de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) zijn inmiddels geactualiseerd. Dit naar aanleiding van de wijzigingen in de internationale vervoersvoorschriften ADR, ADN en RID, d

Voor de invoer en doorvoer van LNG speelt Gate terminal op de Maasvlakte een cruciale rol. Wat gebeurt er achtereenvolgens in de keten van activiteiten, van de aanvoer vanaf zee tot het tanken bij het tankstation? En met welke veiligheidsaspecten moeten we rekening houden?

De redactie van Gevaarlijke Lading werkt op dit moment hard aan de actualisering van de wetsteksten ADR 2017, ADN 2017 en RID 2017 op deze portal (beschikbaar voor abonnees van deze modaliteiten). Zolang dit proces nog niet is afgerond, ziet u op deze portal nog de teksten van 2015.