Nieuws

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de ‘Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen’. Ook de bijlagen van enkele aanverwante regelingen worden aangepast, zoals VLG, VSG en VBG, die betrekking hebben op respectievelijk vervoer over de weg, per spoor en op de binnenwateren.

Op 29 november vindt in Maarssen weer de jaarlijkse CTGG-dag plaats. Hoe het programma eruit gaat zien is in grote lijnen bekend. Voor het definitieve programma is het raadzaam de website van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen te raadplegen.

Magazine in PDF

gvld_2019_04.pdf

In dit nummer de volgende bijdragen:

Redactioneel - Samenhang

https://www.gevaarlijkelading.nl/artikel/redactioneel-samenhang

Nieuwsfeiten nummer 4 2019

De Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) heeft een geactualiseerde versie gepubliceerd van de Hydrogen Safety Reference Database. Deze omvat een analyse van 272 incidenten met brandstofcellen en andere installaties waarin waterstof wordt gebruikt of opgeslagen. Het doel van de database is om lering te trekken uit de incidenten, zodat de veiligheid wordt vergroot.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat geen toestemming meer geven voor nieuwe en lopende aanvragen voor de invoer van alle huishoudelijk afval en bedrijfsafval naar verbrandingsinstallaties in Nederland. Dit volgt uit het bericht van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat om een tijdelijk importplafond in te stellen voor het verbranden van buitenlands afval.