Nieuws

Spoorgoederenvervoerders kunnen nog altijd geen goederenwagons met gevaarlijke stoffen rangeren op het Rotterdamse emplacement Waalhaven-Zuid. ProRail heeft de op 1 november gehouden test van een tijdelijk bluswatersysteem vroegtijdig afgebroken.

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft op 9 oktober een goederentrein met gevaarlijke stoffen bij station Oldenzaal stil gezet. De reden hiervoor is dat de vervoerder vervuilde afsluiters heeft afgedekt met vuilniszakken, om te voorkomen dat de stoffen zouden lekken. Dit is niet toegestaan.

ProRail heft het rangeren van goederenwagons met gevaarlijke stoffen op emplacement Waalhaven Zuid in het Rotterdamse havengebied tijdelijk stilgelegd. Reden voor deze maatregel is dat de bluswatervoorzieningen die de Gezamenlijke Brandweer en Incidentenbestrijding ProRail op dit emplacement gebruiken, niet voldoen.

De wetsteksten van het RID op deze portal zijn geactualiseerd. Dat betekent dat de officiële Nederlandse vertalingen van de regelgeving 2019 hier beschikbaar zijn, inclusief Stoffenchecker - voor abonnees van de modaliteit Spoorvervoer. De abonnees blijven ook toegang houden tot RID 2017.

Het RIVM heeft onderzocht of de giftige voorbeeldstoffen die in het Basisnet worden gebruikt, nog representatief zijn. Het antwoord daarop blijkt 'nee' te zijn. Daarom doet RIVM een voorstel de giftige voorbeeldstoffen voor spoorvervoer gevaarlijke stoffen te actualiseren.