Nieuws

Een gebrekkige samenwerking tussen arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen belemmert het implementeren van preventieve maatregelen op het gebied van schadelijke stoffen. Als een bedrijfsarts gezondheidsklachten vroeg signaleert, bevordert dit preventie.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat komend jaar alle BRZO-bedrijven inspecteren. In de afgelopen jaren werden ongeveer 60% van deze bedrijven door de Inspectie bezocht. Uitbreiding met een aantal gespecialiseerde inspecteurs zorgt ervoor dat alle bedrijven nu een bezoek van de Inspectie kunnen verwachten.

Eind 2017 is het examen basisveiligheid (B-VCA) vernieuwd. In 2018 bleek dat het slagingspercentage was gedaald, blijkt uit cijfers van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid. Onderzoek laat zien dat de verlaagde slagingspercentages verschillende oorzaken hebben.

De Raad van Brandweercommandanten (RBC) heeft de oprichting van een vliegorganisatie voor drones bekrachtigd. Het Instituut Fysieke Veiligheid beheert het zogeheten Operationeel Handboek, waarin alle scenario's staan waarbij de brandweer gebruik mag maken van drones.

Jaarlijks worden honderden bouwers op de vingers getikt omdat ze zich niet aan de veiligheidsregels houden. In het merendeel van de gevallen zijn de overtredingen zelfs zo ernstig dat de werkzaamheden worden stilgelegd. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid op verzoek van BNR.