Nieuws

Wat zijn de mogelijke effecten van een crisis van ongekende omvang? En kunnen we ons daarop voorbereiden? Deze vragen staan centraal in een onderzoek dat het lectoraat crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid en Crisisplan uitvoeren in opdracht van het Veiligheidsberaad.

Hoe graag we dat ook zouden willen, het noodlot is niet uit te sluiten als oorzaak van ongelukken bij de productie, opslag en het transport van gevaarlijke stoffen. Het is niet meer dan realistisch om daar rekening mee te houden. Dat is de mening die Rob Geerts en Jan Heitink verkondigen in een interview op de website van de VNCI.

Het Landelijk Expertisecentrum (LEC) BrandweerBRZO heeft de Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2019 gepubliceerd. De werkwijzer is aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten inzake industriële veiligheid. Het is de opvolger van de Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2013.

Noord-Nederland krijgt als eerste regio Europese subsidie voor het ontwikkelen van een grootschalige infrastructuur voor productie, opslag en distributie van groene waterstof. Het betreft een project van het consortium HEAVENN, dat € 90 miljoen gaat kosten. De subsidie hiervoor bedraagt € 20 miljoen.

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) gaat samenwerken met zestig studenten om antwoord te vinden op een aantal vragen: