220.000 euro boete geeist tegen Dow Benelux

Print     PDF
Rubriek

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Den Bosch een boete van 220.000 euro geëist tegen het Zeeuwse bedrijf Dow Benelux B.V (Hierna: Dow). Het OM verwijt de chemiereus dat ze niet redelijkerwijs alles hebben gedaan om eind 2014 het lekken van 3,45 ton methaan te voorkomen. “Met als gevolg dat er een forse explosieve gaswolk is ontstaan” zei de officier op zitting: “Het bedrijf is door het oog van de naald gekropen, waarbij de fabriek, de werknemers, de omgeving en het milieu aan forse risico’s zijn blootgesteld”.
Bij Dow wordt  gewerkt met gevaarlijke stoffen, een zogenoemd Brzo-bedrijf. De wet verplicht dergelijke bedrijven om een preventiebeleid uit te voeren om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen.

Lekkende afdichting

Uit onderzoek door de afdeling Major Hazard Control van de Inspectie SZW blijkt dat Dow op 7 december 2014, er bij het vervangen van een lekkende pompgasafdichting niet alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat er methaan vrij kon komen. Zo werden de procedures voor de werkzaamheden niet gevolgd, de risico’s op de aanwezigheid van methaan in het bewuste gedeelte is niet onderzocht en er waren geen maatregelen genomen om een eventuele emissie van methaan te beperken: “Het risico op uitstromen van gas of vloeistof werd door Dow niet alleen bewust genomen maar achteraf bezien ook onderschat” zei de officier op zitting. En dat vindt her OM ernstig: “Methaan is hoogst explosief.  Gezien de omvang van de door de emissie ontstane gaswolk had deze bij ontsteking kunnen leiden tot één of meerdere (dodelijke) slachtoffers en aanzienlijke materiële en economische schade. Mogelijk had een dergelijke explosie kunnen leiden tot domino effecten op het Dow terrein met bijbehorende gevaren voor mens en milieu. Een vonk die soms ontstaat bij het kammen van de haren of het uittrekken van een nylon jack bevat al voldoende energie om een dergelijke gaswolk te ontsteken."

Geen explosie

Gelukkig is er geen sprake geweest van een explosie. Maar door te handelen zoals gehandeld, heeft het bedrijf in de ogen van het OM  niet alles gedaan wat redelijkerwijs van een bedrijf als Dow verwacht mag worden om zware ongevallen te voorkomen. Bij Dow hoort veiligheid voor alles te gaan: “Dat het niet is uitgelopen op een ramp is echter niet de verdienste van Dow Benelux geweest, maar gewoonweg geluk. En op enig moment is geluk opgebruikt” zei de officier. Ze vindt een boete van 220.000 euro daarom passend.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.