In 2017 meer goederen uit het buitenland aangevoerd

Print     PDF

In 2017 ontving Nederland voor het eerst meer dan 600 miljard kilo brutogewicht aan goederen uit het buitenland. Ten opzichte van 2016 groeide de aanvoer van goederen met twee procent. Daarmee kwam het goederengewicht dat Nederland wordt binnengebracht voor het eerst boven het niveau van voor de economische crisis van 2009. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers en onderzoek naar de ontwikkeling van de goederenstromen in de periode 2007-2017.

Doorvoer of wederuitvoer

Ongeveer de helft van deze aangevoerde goederen werd doorgevoerd of wederuitgevoerd. Goederen die worden doorgevoerd blijven in buitenlandse handen, maar worden overgeslagen tussen vervoermiddelen binnen Nederland of (tijdelijk) opgeslagen in Nederland. Bij wederuitvoer worden goederen tijdelijk Nederlands eigendom en wordt er vaak nog een minimale bewerking gedaan voordat ze weer worden uitgevoerd. De wederuitvoer is onderdeel van de in- en uitvoer, de doorvoer niet.

Naast de wederuitvoer en doorvoer ging 226 miljard kilo aan Nederlands product de grens over. In totaal ging 545 miljard kilo aan goederen naar het buitenland, nagenoeg evenveel als in 2016. 

Meer chemische producten

In 2017 werd 66 miljard kilo aan chemische goederen aangevoerd naar Nederland, ruim 11 procent meer dan in 2016. Aan landbouw- en voedingsproducten, levende dieren en veevoeder werd ruim 9 procent meer gewicht aangevoerd. De aanvoer van voertuigen, machines en stukgoederen nam met 7 procent toe. Ook werden meer ertsen, metalen en ruwe mineralen aangevoerd. Fossiele brandstoffen, in gewicht veruit de grootste goederengroep in de aanvoer, werden juist minder aangevoerd in 2017.

Tussen 2007 en 2017 is de aanvoer van goederen naar Nederland in gewicht gemeten met drie procent gestegen.

Bron