Abonneren

Gevaarlijke Lading is hét platform voor vervoer, opslag en overslag van gevaarlijke stoffen met gratis nieuws en nationale en internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR, ADN, RID, IMDG Code). De Stoffenchecker biedt per stof uitgebreide informatie over vervoer en opslag.

Portal

Met een volledig abonnement hebt u toegang tot alle onderdelen van de portal www.gevaarlijkelading.nl:
• nieuws
• volledige teksten Europese regelgeving vervoer gevaarlijke stoffen (ADR, ADN, RID, IMDG)
• overige relevante nationale en internationale regelgeving
• stoffenchecker met uitgebreide informatie per stof (UN-nummer of stofnaam)
• 1000-puntentool
• de stoffen waarmee u werkt overzichtelijk bij elkaar onder ‘Mijn favorieten’
• tabellen A/C/DGR ook in Excel-formaat
• benaming en juiste vervoersnaam van de stoffen in Nederlands, Engels, Frans en Duits
• maandelijks overzicht van nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving
• tools en checklists

Voordelen

• alle informatie via één zoekingang
• eenvoudig navigeren door de regelgeving door klikbare inhoudsopgave en hyperlinks naar andere wetsartikelen
• stofinformatie kunnen uitsplitsen naar modaliteit (weg, binnenvaart, spoor, zee) en vervoerswijze (colli, tankvervoer, losgestort)
• printen en opslaan van alle pagina’s
• favoriete stoffen direct beschikbaar
• Excel-tabellen implementeren in uw werkproces
• Toelichtingen en bronvermeldingen in het maandelijks overzicht nieuwe wet- en regelgeving

Doelgroep

• functionarissen bij transport- en opslagbedrijven (veiligheidsadviseur VGS, specialist VGS, HSE-manager, logistiek manager)
• toezichthouders
• overheden (bv. beleidsmedewerkers)
• incidentenbestrijdingsdiensten
• toeleveranciers
• producenten
• opleiders
• adviesbureaus
• brancheverenigingen

Wilt u meer informatie over een abonnement (compleet of per modaliteit) neem dan contact op met onze Klantenservice: 070 – 3789880 of info@sdu.nl.