Abonneren

Gevaarlijke Lading is hét platform in Nederland en België voor vervoer, opslag en overslag van gevaarlijke stoffen – met online én tijdschrift. De regelgeving die geldt voor dit vakgebied is zeer divers en vaak complex. Met artikelen over Nederlandse wetgeving, Europese regelgeving, en normen en richtlijnen (onder andere PGS) hoopt Gevaarlijke Lading een brug te slaan tussen theorie en praktijk. Naast nieuws, blogs en redactionele artikelen biedt deze portal de volledige internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR, ADN, RID, IMDG Code). En in de Stoffenchecker vindt u uitgebreide informatie per stof die vervoerd of opgeslagen wordt.

Portal

Met een volledig abonnement hebt u toegang tot alle onderdelen van de portal www.gevaarlijkelading.nl:
• dagelijks nieuws
• duiding van nieuws en regelgeving via redactionele artikelen en blogs door deskundigen uit het werkveld
• volledige teksten Europese regelgeving vervoer gevaarlijke stoffen (ADR, ADN, RID, IMDG)
• overige relevante nationale en internationale regelgeving
• stoffenchecker met uitgebreide informatie per stof (UN-nummer of stofnaam)
• 1000-puntentool
• de stoffen waarmee u werkt overzichtelijk bij elkaar onder ‘Mijn favorieten’
• tabellen A/C/DGR ook in Excel-formaat
• benaming en juiste vervoersnaam van de stoffen in Nederlands, Engels, Frans en Duits
• maandelijks overzicht van nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving
• tools en checklists
• tweemaandelijkse het tijdschrift in de brievenbus
• wekelijkse e-mailnieuwsbrief

Voordelen

• alle informatie via één zoekingang
• eenvoudig navigeren door de regelgeving door klikbare inhoudsopgave en hyperlinks naar andere wetsartikelen
• stofinformatie kunnen uitsplitsen naar modaliteit (weg, binnenvaart, spoor, zee) en vervoerswijze (colli, tankvervoer, losgestort)
• printen en opslaan van alle pagina’s
• favoriete stoffen direct beschikbaar
• Excel-tabellen implementeren in uw werkproces
• Toelichtingen en bronvermeldingen in het maandelijks overzicht nieuwe wet- en regelgeving

App

U kunt het tijdschrift ook raadplegen in Stapp, de App van Sdu. Met Stapp kunt u onder meer heel makkelijk uw tijdschrift raadplegen, en aantekeningen en notities maken, interessante informatie markeren en de tekst exporteren naar e-mail. Na uw bestelling krijgt u de downloadinstructies van Stapp toegestuurd.

Doelgroep

• functionarissen bij transport- en opslagbedrijven (veiligheidsadviseur VGS, specialist VGS, HSE-manager, logistiek manager)
• toezichthouders
• overheden (bv. beleidsmedewerkers)
• incidentenbestrijdingsdiensten
• toeleveranciers
• producenten
• opleiders
• adviesbureaus
• brancheverenigingen

Wilt u meer informatie over het abonnement of voor meerdere gebruikers een abonnement afsluiten, neem dan contact op met onze Klantenservice: 070 – 3789880 of info@sdu.nl.

Abonnementsvormen

Er zijn meerdere abonnementsvormen van Gevaarlijke Lading mogelijk:
Gevaarlijke Lading Compleet online + tijdschrift
Gevaarlijke Lading Wegvervoer online + tijdschrift
Gevaarlijke lading Binnenvaart online + tijdschrift
Gevaarlijke Lading Spoorvervoer online + tijdschrift
Gevaarlijke Lading Zeevervoer online + tijdschrift
Gevaarlijke Lading tijdschrift inclusief online toegang en Stapp-app

Aanvraag vrijblijvende demo Gevaarlijke Lading

Meer informatie