[ADR tanks] VOORWERPEN DIE EEN VOOR ZELFONTBRANDING VATBARE STOF BEVATTEN, N.E.G.

[ADR tanks] VOORWERPEN DIE EEN VOOR ZELFONTBRANDING VATBARE STOF BEVATTEN, N.E.G.

Vervoersdocument
3542, VOORWERPEN DIE EEN VOOR ZELFONTBRANDING VATBARE STOF BEVATTEN, N.E.G., 4.2, 4, (E)
UN-nummer
3542
Benaming Nederlands
VOORWERPEN DIE EEN VOOR ZELFONTBRANDING VATBARE STOF BEVATTEN, N.E.G.
Benaming Engels
ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION, N.O.S.
Benaming Frans
OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE SUJETTE À L'INFLAMMATION SPONTANEE, N.S.A.
Benaming Duits
GEGENSTÄNDE, DIE EINEN SELBSTENTZÜNDLICHEN STOFF ENTHALTEN, N.A.G.
Juiste vervoersnaam Nederlands
VOORWERPEN DIE EEN VOOR ZELFONTBRANDING VATBARE STOF BEVATTEN, N.E.G.
Juiste vervoersnaam Engels
ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION, N.O.S.
Juiste vervoersnaam Frans
OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE SUJETTE À L'INFLAMMATION SPONTANEE, N.S.A.
Juiste vervoersnaam Duits
GEGENSTÄNDE, DIE EINEN SELBSTENTZÜNDLICHEN STOFF ENTHALTEN, N.A.G.
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren