[ADR los gestort] ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading, die stoffen giftig bij inademing bevat

[ADR los gestort] ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading, die stoffen giftig bij inademing bevat

Vervoersdocument
0016, ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading, die stoffen giftig bij inademing bevat, 1, 1, (C5000D)
UN-nummer
0016
Benaming Nederlands
ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading, die stoffen giftig bij inademing bevat
Benaming Engels
AMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling charge, containing toxic substances by inhalation
Benaming Frans
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive, contenant des matières toxiques à l'inhalation
Benaming Duits
MUNITION, NEBEL, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung, mit giftigen Stoffen beim Einatmen
Juiste vervoersnaam Nederlands
ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading, die stoffen giftig bij inademing bevat
Juiste vervoersnaam Engels
AMMUNITION, SMOKE
Juiste vervoersnaam Frans
MUNITIONS FUMIGÈNES
Juiste vervoersnaam Duits
MUNITION, NEBEL
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren