[IMDG los gestort] MUNITIE, GIFTIG, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading

[IMDG los gestort] MUNITIE, GIFTIG, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading

Eigenschappen en bijzonderheden
See glossary of terms in appendix B.
Vervoersdocument
0020, AMMUNITION, TOXIC with burster, expelling charge or propelling charge, 1.2K
Benaming Nederlands
MUNITIE, GIFTIG, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
UN-nummer
0020
Benaming Engels
AMMUNITION, TOXIC with burster, expelling charge or propelling charge
Benaming Frans
MUNITIONS TOXIQUES, avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive
Benaming Duits
MUNITION, GIFTIG, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung
Juiste vervoersnaam Nederlands
MUNITIE, GIFTIG
Juiste vervoersnaam Engels
AMMUNITION, TOXIC with burster, expelling charge or propelling charge
Juiste vervoersnaam Frans
MUNITIONS TOXIQUES
Juiste vervoersnaam Duits
MUNITION, GIFTIG
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren