[ADN tank] STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MEER DAN 60 °C EN TEN HOOGSTE 100 °C of STOFFEN 60 °C < Vp ≤ 100 °C, die niet in andere Klassen of in Klasse 9 ingedeeld kunnen worden (ETHYLEENGLYCOLMONOBUTYLETHER)

[ADN tank] STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MEER DAN 60 °C EN TEN HOOGSTE 100 °C of STOFFEN 60 °C < Vp ≤ 100 °C, die niet in andere Klassen of in Klasse 9 ingedeeld kunnen worden (ETHYLEENGLYCOLMONOBUTYLETHER)

Vervoersdocument
9003, STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MEER DAN 60 °C EN TEN HOOGSTE 100 °C of STOFFEN 60 °C < Vp ≤ 100 °C, die niet in andere Klassen of in Klasse 9 ingedeeld kunnen worden (ETHYLEENGLYCOLMONOBUTYLETHER), 9
UN-nummer
9003
Benaming Nederlands
STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MEER DAN 60 °C EN TEN HOOGSTE 100 °C of STOFFEN 60 °C < Vp ≤ 100 °C, die niet in andere Klassen of in Klasse 9 ingedeeld kunnen worden (ETHYLEENGLYCOLMONOBUTYLETHER)
Benaming Engels
SUBSTANCES WITH A FLASHPOINT ABOVE 60 °C BUT NOT MORE THAN 100°C or SUBSTANCES WHERE 60 °C < flash-point ≤ 100 °C, which are not affected to another class (ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER)
Benaming Frans
MATIÈRES DONT LE POINT D’ÉCLAIR EST SUPÉRIEUR À 60°C MAIS INFÉRIEUR, ou MATIÈRES DONT 60 °C < Pe ≤ 100 °C qui ne sont pas affectées à une autre classe. (ÉTHER MONOBUTYLIQUE DE L' ÉTHYLÉNEGLYCOL)
Benaming Duits
STOFFE MIT EINEM FLAMMPUNKT ÜBER 60°C UND HÖCHSTENS 100°C oder STOFFE MIT 60 °C < Fp ≤ 100 °C , die nicht anderen Klassen zuzuordnen sind. (ETHYLENGLYCOLMONOBUTYLETHER)
Juiste vervoersnaam Nederlands
STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MEER DAN 60 °C EN TEN HOOGSTE 100 °C of STOFFEN 60 °C < Vp ≤ 100 °C, die niet in andere Klassen of in Klasse 9 ingedeeld kunnen worden (ETHYLEENGLYCOLMONOBUTYLETHER)
Juiste vervoersnaam Engels
SUBSTANCES WITH A FLASHPOINT ABOVE 60 °C BUT NOT MORE THAN 100°C or SUBSTANCES WHERE 60 °C < flash-point ≤ 100 °C (ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER)
Juiste vervoersnaam Frans
MATIÈRES DONT LE POINT D’ÉCLAIR EST SUPÉRIEUR À 60°C MAIS INFÉRIEUR, ou MATIÈRES DONT 60 °C < Pe ≤ 100 °C (ÉTHER MONOBUTYLIQUE DE L' ÉTHYLÉNEGLYCOL)
Juiste vervoersnaam Duits
STOFFE MIT EINEM FLAMMPUNKT ÜBER 60°C UND HÖCHSTENS 100°C oder STOFFE MIT 60 °C < Fp ≤ 100 °C (ETHYLENGLYCOLMONOBUTYLETHER)
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren