Blogs

Auteur(s)

Onlangs is duidelijk geworden dat bedrijven die in de haven van Antwerpen bunkeractiviteiten uitvoeren met binnenschepen erkend moeten worden door de Havenkapitein Commandant, de heer J. Verbist. Deze verplichting was al een enige jaren van kracht.

Auteur(s)

Al sinds enige tijd is er veel te doen geweest rondom de tekst in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (ADN) betreffende de hoeveelheid losgestorte goederen. Uit informele pogingen om over de tekst verduidelijking te krijgen blijkt dat de meningen verschilden tussen experts.

Auteur(s)

De stand van zaken medio februari 2013 is dat ongeveer 30 procent van de vloot een nieuwe stoffenlijsten tankvaart (volgens ADN 2013) heeft.

Auteur(s)

De eerste officiële multilaterale ADN-overeenkomst (M001) tussen Duitsland en Nederland is voor een tweede keer verlengd, tot medio 2013, via multilaterale overeenkomst M006. Dit keer dus voor een halfjaar. Duitsland en Nederland habben eind 2010 de M001 ondertekend, vorig jaar de M003, en nu dus de M006. Deze M003 zorgde voor de verlenging tot eind 2012. Deze multilaterale overeenkomsten betroffen afwijkende bepalingen over de taal waarin vervoersdocumenten opgesteld moeten worden en waarin de documenten aan boord moeten zijn gesteld.

Auteur(s)

Zoals in de onlangs verschenen whitepaper te lezen was, zijn er wijzigingen in het ADN 2013 ten aanzien van de indeling van UN 3082 in tabel C. Dit naar aanleiding van een eerder gevoerde discussie rondom het CONCAWE-onderzoek (CONservation of Clean Air and Water in Europe) naar de indelingscriteria van diverse stromen van zware olie.