Blogs

Auteur(s)

Op donderdag 21 juni organiseert het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) samen met het ministerie van Economische Zaken en de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen een informatiebijeenkomst over het Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.