Blogs

Auteur(s)

 

Luchtfoto Shell Moerdijk 

Auteur(s)

In 2006 heeft het Ministerie van Verkeer & Waterstaat en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen uitgebracht. De nota moet een toekomstvaste oplossing voor de borging van veiligheid bij toenemende ruimtelijke ontwikkelingen en toenemende transporten van gevaarlijke stoffen bieden.

Basisnet

Auteur(s)

mcs. "Duricha"

Afgelopen zondag 3 juni jl. werd het nieuwe containerschip “Duricha” door de Inspectie Verkeer & Waterstaat tezamen met de Waterpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten stilgelegd bij de Kreekraksluizen (Schelde-Rijnkanaal).

Auteur(s)

In internationaal verband wordt er al geruime tijd gesproken over de noodzaak om als binnentankvaart meer vloeibare producten in bulk met dubbelwandige schepen te gaan vervoeren. In juni van 2005 is er door de werkgroep gevaarlijke stoffen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), besloten dat er in het ADN(R) van 2009 criteria voor watergevaarlijke stoffen moeten zijn opgenomen. De CCR in Straatsburg heeft de European Barge Union (EBU) gevraagd om met een voorstel met overgangsmaatregelen te komen omtrent het verplicht vervoeren van diverse producten in dubbelwandige schepen.

Auteur(s)

Met de alsmaar toenemende vraag van de samenleving naar hogere externe veiligheid met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen, zal de binnenvaart in de toekomst nog meer de aangewezen modaliteit zijn om dit soort transporten te bewerkstelligen. Zo werd in Nederland in 2005 67.6 miljoen ton/km gevaarlijke stoffen per binnenvaarschip vervoerd. Het weg- en spoorvervoer volgde op niet geringe afstand met 9.5 en 3.3 miljoen ton/kilometer.