Blogs

Auteur(s)

In de Verenigde Staten is vorige maand een proef van start gegaan van twee federale ministeries wat de brandweer en andere hulpinstanties in staat stelt om na te gaan hoe te handelen bij een calamiteit waarbij gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Het electronische document genaamd: "New Electronic Guidebook" is door hulpverlenende instanties te raadplegen middels PDA's (Personal Digital Assistants zoals bijvoorbeeld een Blackberry® of Palmpilot®) en is geko

Auteur(s)

Van 2 tot 6 juni heeft in Genève de 31ste zitting van de United Nations Sub-Committee of Experts (UNSCOE) plaatsgevonden. Tijdens de zitting zijn in totaal 34 voorstellen en 50 informele documenten behandeld. Hierbij een korte samenvatting van de belangrijkste besluiten.

Auteur(s)

Nu er op zeer korte termijn definitieve besluitvorming lijkt plaats te vinden door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) op het gebied van de overgang naar een dubbelwandige tankvaartvloot dient er voor sommigen het economische onderwerp aan omtrent het lot van de enkelwandige schepen.

Auteur(s)

Het transport door middel van containers neemt nog altijd toe en zo ook het transport van gevaarlijke stoffen in containers. Men schat dat gevaarlijke stoffen 20% van al het mondiale containertransport uitmaakt. In Nederland wordt jaarlijks 180 miljoen ton gevaarlijke stoffen vervoerd (exclusief cabotage en derde-landenvervoer). De Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen houdt rekening met een toename van het transport over water van gevaarlijke stoffen met maar liefst 40 procent.

Auteur(s)

Diverse aanpassingen en toevoegingen

UN Model Regulations
De Verenigde Naties hebben een wijziging gepubliceerd ten aanzien van de 15e editie van het "Oranje Boek". Raadpleeg hier de Engelse tekst van vijf pagina's van de wijziging in de UN Model Regulations .