Blogs

Auteur(s)

Onlangs heeft de "Health and Safety Executive", het uitvoerende orgaan van de Britse "Health and Safety Commission", hun website geactuliseerd door een logisch overzicht aangaande het te implementeren REACH initiatief op te nemen. De Engelstalige informatie kent verschillende industrie specifieke scenario's alsmede gerelateerde vraagstukken.

Auteur(s)

De International Maritime Organization heeft recentelijk een correctie en erratum ten aanzien van de IMDG code amendement 33-6 gepubliceerd. Dit amendement zal per 1 januari 2008 van kracht worden. Het bevat vooral een aantal fouten van editoriale aard. Verder maakt het document melding van additionele tank en verpakkings "provisions"

Auteur(s)

Artikel 5.1 - De International Maritime Organisation's (IMO) Martime Safety Committee (MSC) heeft tijdens de 83ste zitting welke tussen 3 en 12 oktober jl.

Auteur(s)

Zoals reeds eerder vermeld maakt het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart zich ernstige zorgen omtrent een Zweeds wijzigingsvoorstel ST/SG/AC.10/C.3/2007/07. Alhoewel wij begrip hebben voor de beweegredenen van dit voorstel zou het gevolgen kunnen hebben indien deze tekst te zijner tijd in het ADN opgenomen wordt.