Blogs

Auteur(s)

Op maandag 23 juni jl. is het zogenaamde "Kreekrak Convenant" ondertekend. Verschillende partijen waaronder, namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en een aantal van haar leden zoals Danser Containerline B.V., Van Uden Container Barging B.V. en partijen als MCT Lucassen, Hapag-Lloyd Nederland B.V, Maersk Benelux B.V, ECT, Deltalinqs etc.

Auteur(s)

Veranderingen in Amendment 34-08 van de IMDG code kunnen alvast geraadpleegd worden. De veranderingen zullen, indien definitief goedgekeurd, in het najaar gepubliceerd worden. De veranderingen zijn dan per 1 januari 2010 van kracht. Een grote verandering heeft plaatsgevonden op het gebied van opleidingen. Waar 1.3.1.1. altijd melding maakte van "should" m.b.t. opleidingen van walpersoneel zal er nu het woord "shall" staan.

Auteur(s)

De afgelopen jaren was er veel te doen omtrent de zogenaamde spil(l)rand en het begon al met de wijze van spellen - what's in the name. De discussie begon destijds toen een aantal grote verladers het afsluiten van de voetlijsten aan boord van binnenvaart tankschepen verplichtten terwijl het ADNR sinds 2001 het afdichten niet toestaat.

ADN(R) 7.2.4.16.13 De openingen in verschansingen, voetlijsten enz. mogen niet worden afgesloten.

Auteur(s)

"Ik heb goede hoop dat we er met elkaar uitkomen" benadrukt dhr. R. Overveld (voorzitter CTGG PG Binnenvaart en CBRB werkgroep ADN(R)) tijdens de themabijeenkomst "Handhaving in de binnenvaart - Toezicht een last?" Voor een groep van circa 125 aanwezigen werd op 6 mei jl. een discussiestuk overhandigd waarin het bedrijfsleven aangeeft dat officiële interpretaties van het ADNR de duidelijkheid zouden kunnen bevorderen.

Auteur(s)

Uit veiligheidsoverwegingen voor de Olympische Spelen in Peking deze zomer is het erg aannemelijk dat de Chinese overheid onlangs de productie van 257 verschillende gevaarlijke stoffen heeft laten stopzetten.