Blogs

Auteur(s)

IMO dscVan 22 tot 26 september 2008 zal het Sub-committee on dangerous goods, Solid cargoes and Containers in Londen bijeen komen voor de dertiende vergadering. Na een grondige renovatie kunnen er weer grote vergaderingen plaatsvinden aan 4 Albert Embankment waar het IMO hoofdkwartier is gevestigd. Tijdens deze bijeenkomst worden o.a.

Auteur(s)

Zoals al in een eerdere aankondiging te lezen was zal per 1 juli 2009 het hebben van een Material Safety Data Sheet voor de bemanning van zeeschepen verplicht gesteld worden indien deze beladen zijn met Marpol I stoffen Annex I oliën en "marine oils". Deze verplichting werd vorig jaar middels resolutie MSC.150(77) van de International Maritime Organization (IMO) bekrachtigd. Hierin staat o.a.

Auteur(s)

Op 1 januari zullen de International Civil Aviation Organization's Technical Instructions (ICAO - TI's) versie 2009-2010 van kracht worden. De Britse CAA (Civil Aviation Authority) heeft een niet allesomvattende lijst met veranderingen gepubliceerd.

Auteur(s)

De rechtzaak Bugro B.V. vs. NuStar Terminals B.V. heeft de afgelopen weken de landelijke pers reeds gehaald. De voorzieningen-rechter te Amsterdam zal op 31 juli uitspraak doen in desbetreffende zaak welke 17 juli jl. is voorgekomen.

Auteur(s)

Het ADN(R) 2009 zal een model kennen van een incident en ongeval registratie formulier. In Nederland kent men al een vastgelegd format om incidenten en ongevallen te registeren. Melding van incidenten met transporten van gevaarlijke stoffen is wettelijk verplicht voor de binnenvaart conform art. 1.8.5.1 ADN(R) en art.