Blogs

Auteur(s)

De Europese Binnenvaart Unie (EBU) heeft recent een wijzigingsvoorstel ingediend dat in het ADN versie 2011 opgenomen zou kunnen worden. Aanleiding van het voorstel is dat na een langdurige gedoogperiode  een toezichthoudende dienst begonnen met de handhaving op de naleving van art. ADN(R) 7.2.4.76. Dit artikel blijkt onder de huidige omstandigheden moeilijk naleefbaar en brengt zelfs een knelpunt tussen de arbo- en gevaarlijke stoffen wetgeving aan het licht.

Auteur(s)

Het Kabinet wil het vervoer van LPG van Vlissingen naar Duitsland zoveel mogelijk van het spoor halen ten gunste van het binnenvaartvervoer. Naar verwachting nemen hiermee de veiligheidsrisico’s langs de Brabantroute (spoor) af. Deze intentie is vastgelegd in het kabinetsstandpunt Ketenstudies en word gesteund door de Tweede Kamer. Op basis van de studie kon worden geconcludeerd dat de externe veiligheidsproblematiek op de Brabantroute kan worden weggenomen door een modal shift van spoor naar water.

Auteur(s)

Van 1 tot en met 9 december jl. vond in Genève de 34-ste vergadering plaats van de UNSCOE. Voor deze vergadering waren tientallen formele en informele documenten ingediend. Een niet alles omvattend overzicht van de be-handelde wijzigingsvoorstellen kan men hieronder raadplegen. De originele Engelse teksten zijn via de links te zien.

Voorstel

Auteur(s)

 

 

 

Er blijken nog steeds onduidelijkheden over statische electriciteit tijdens de opslag en transport van brandbare vloeistoffen te zijn. Naar aanleiding van een explosie in de Amerikaanse stad Barton startte de Chemical Safety and hazard investigation Board - CSB - een grootschalig onderzoek.