Blogs

Auteur(s)

De Rijkshavenmeester van Rotterdam heeft onlangs een aankondiging in de Staatscourant geplaatst wat concreet betekent dat de afstanden voor het ligplaats innemen van containerschepen met gevaarlijke stoffen aangepast zullen gaan worden. Hiermee maakt de Rijkshavenmeester gebruik van zijn recht om af te wijken van de in het ADNR en BPR (Binnenvaart Politie Reglement) genoemde afstanden.

Auteur(s)

"Rijkswaterstaat mag geen chemicaliënschepen laten aanleggen ter hoogte van de sluis in Weurt. De zogeheten 2- en 3 kegelschepen worden geweerd op deze plek zolang RWS niet bereid is de bijbehorende veiligheids-maatregelen te treffen. De gemeente Beuningen heeft dat aan Rijks-waterstaat laten weten. Rijkswaterstaat heeft eerder met de brandweer Beuningen, Nijmegen en het regionale korps overleg gevoerd over de aanleg van een afloopvoorziening. Dat is een voorziening om te voet vanaf het schip de wal te kunnen bereiken en omgekeerd.

Auteur(s)

De bijlagen van het ADN 2009 zijn per 1 maart van kracht op het internationaal transport van gevaarlijke stoffen over de niet akte-wateren. Het ADNR 2009 blijft nog van kracht op de overige wateren tot 2011, waarna het ADNR alleen nog verwijst naar het ADN. Het ADN wordt middels de EU kaderrichtlijn in alle lidstaten doorgevoerd, alsmede in de verdragstekenende staten zoals de Russische Federatie.

Auteur(s)

Verkeerspost Nijmegen bron: RWS

Auteur(s)

Zoals bekend zijn de schriftelijke instructies voor de weg en het water per 2009 compleet veranderd. De vervoerder is niet meer afhankelijk van de afzender of vuller om te zorgen dat deze instructies met de zending worden meegegeven. Uit diverse controles bij met name de containerbinnenvaart werden in het verleden problemen geconstateerd ten aanzien van deze instructies. Op dat gebied kan het nieuwe model als een verbetering worden gezien want de instructie blijft in de wagen of aan boord.