Blogs

Auteur(s)

In 2008 is een grote tankterminal in Rotterdam geconfronteerd met een aantal incidenten aan boord van binnenvaarttankers. Het betreft het overlopen van één of meerdere tanks tijdens het laadproces wat in een aantal gevallen resulteerde in een verontreiniging van het oppervlaktewater. De terminal in kwestie ziet zich derhalve genoodzaakt om een santiebeleid in te voeren.

Voorval

Actie

Auteur(s)

Ondanks het feit dat het definitieve "groene licht" nog niet is gegeven is het erg waarschijnlijk dat het Scheepsafvalstoffen-verdrag (SAV) op 1 november 2009 van kracht wordt. Vorig jaar heeft België als laatste land het verdrag ondertekend waardoor het verdrag in werking kon treden.

Auteur(s)

In 2007 zijn in totaal 352 miljoen ton gevaarlijke stoffen in Duitsland vervoerd. Dit was verdeeld over de modaliteiten spoor, binnenvaart, zeevaart en weg. Dit betekent concreet 8.5% van het totale ladingaanbod.

Auteur(s)

Dat de discussie rond de gegaste containers ook in de Verenigde Staten niet ongemerkt voorbij is gegaan blijkt wel uit het feit dat het Amerikaanse ministerie van transport onlangs een concept van een werkwijzer vrijgegeven heeft voor input. Het betreft een werkwijzer ten aanzien van de veranderingen van markeringen voor gegaste containers om zo de incidenten met deze containers te beperken.