Blogs

Auteur(s)

België heeft op 22 september jl. de handtekening onder het Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV) gedeponeerd bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in Straatsburg. Dit betekent dat de delen B en C van het verdrag op 1 november in werking zullen treden. Het betalingssysteem - deel A zal later in 2010 in werking treden.

Auteur(s)

Door een wijziging van de Regeling vervoer over de binnenwateren van ge-vaarlijke stoffen (VBG) in verband met de inter-nationale en Europese verplichtingen van Neder-land is de regeling op 26 juni jl. in de Staatcourant gepubliceerd. Het gaat om diverse verplichtingen.

Auteur(s)

Schepen die op 31 december 1998 in het bezit waren van een geldig certificaat van Goedkeuring moeten uiterlijk op 31 december 2010 voldoen aan de voorschriften van ADNR 9.3.2.22.5 a-b-c-d. Tijd om mogelijk betroffenen nogmaals te herinneren aan deze aflopende bepaling. De tekst in het ADNR is als volgt: