Blogs

Auteur(s)

Diverse wijzigingen ADN in verband met de inwerkingtreding van het CDNI verdrag. Met in de inwerkingtreding van het Scheepsafvalstoffen verdrag (CDNI) zullen ook diverse randnummers in het ADN binnen afzienbare tijd in werking gesteld worden. Op aandringen van de EBU (Europese Binnenvaart Unie) hebben de diverse ministeries en de CCR (Centrale Commissie voor de Rijnvaart) zich gebogen over een tal van randnummers gelet op het feit dat er sprake was van diverse discrepanties.

Auteur(s)

Met de inwerkingtreding van het ADN(R) 2007 is ADN(R) randnummer 9.3.X.21.5 van kracht geworden. In dit voorschrift wordt geregeld dat de walinstallatie bij een onvoorziene situatie de lospomp aan boord op een verantwoorde manier kan stop zetten. Dit uitschakelen moet geschieden door het onderbreken van een aparte, door de boordinstallatie gevoede stroomkring aan de wal.

Auteur(s)

Tijdens de 16e vergadering van Working Party (WP) 15 AC.2 welke werd gehouden tussen 25 en 29 januari jl. is een Nederlands wijzigingsvoorstel besproken. In het ADN van 2011 zal randnummer 7.2.4.76 gewijzigd worden. Aan een lange periode van relatieve rust kwam in 2008 abrupt een einde. Het huidige randnummer was reden van diverse processen verbaal welke door de toezichthoudende diensten recentelijk geschreven werden. Een handvol zaken zijn op dit moment nog onder de rechter.

Auteur(s)

De technische ontwikkelingen in de binnenvaart gaan bijzonder snel. De hoge technische standaard alsmede de kwaliteit van de bemanning bepalen samen voor een groot deel de veiligheid als het gaat om het vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze veiligheidseisen worden geborgd in internationale regelgeving van het ADN(R) die om de twee jaar wordt aangepast aan de laatste stand der techniek.

Eind 2009 was het dan weer zover, na in 1999 en 2004 de examens voor veiligheidsadviseur weg, spoor en binnenwateren te hebben afgelegd was ik weer aan de beurt.