Blogs

Auteur(s)


Per 1 mei 2010 is er in de Verenigde Staten een nieuw digitaal loket voor het aanvragen van zogenoemde Special Permits & Approvals. Hiermee kunnen aanvragen digitaal bij de overheid worden verwerkt. Vervolgens kan de aanvrager de status zien van het proces aanvraagproces. Klik hier voor toegang tot het systeem. 

Auteur(s)

Vanaf 1 mei tot en met 31 oktober zijn er restricties van kracht voor het transport van gevaarlijke stoffen. Soortgelijke restricties waren van toepassing tijdens de Olympische Spelen in Beijing en Vancouver. Het laatste nieuws van de Shanghai Maritime Safety Administration.

Auteur(s)

Met de landelijke verkiezingen voor de boeg heeft het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) de reeds opgeleverde partij-programma’s bestudeerd en op een rij gezet. Nooit eerder heeft de binnenvaart zoveel kans gehad om haar kwaliteit als ‘groene vervoers-modaliteit’ te laten doorklinken in politieke standpunten.

Auteur(s)

Zoals bekend is vanaf 1 januari 2010 nieuwe Europese regelgeving van kracht  voor de veiligheidsindeling van tunnels. Dit heeft tot gevolg gehad dat er in Europa één indeling van kracht is geworden ten aanzien van het feit welke gevaarlijke stoffen door een tunnel mogen. Voor tunnels in categorie I gelden minder beperkingen dan voor tunnels in categorie II.

Auteur(s)

Verschillende werknemers- en werkgeversorganisaties in de binnenvaart hebben gewerkt aan een catalogus waarin beschreven is hoe arbeidsrisico’s voorkomen moeten worden. Deze arbocatalogus moet het veilig werken nog meer bevorderen, waardoor er minder ongevallen plaatsvinden. Zoals bekend geldt de binnenvaart als een van de meest gereguleerde en gecontroleerde sectoren van werkend Nederland. Daarbij gaat het om eisen die verschillende doelen dienen maar die voor een deel ook met elkaar samenhangen of zelfs overlappend zijn.